QCMicroCredit
 • este o aplicatie de gestiune online centralizata a creditelor intr-o unitate de microcreditare
 • respecta legislatia in vigoare la data de 31.12.2009
 • aplica planul de conturi contabil bancar
 • cuprinde rapoartele obligatorii catre BNR
 • respecta standardul IFRS IAS 39
 • cuprinde date elementare pentru aplicarea prevederilor acordului BASEL II

Sistemul este format din mai multe componente:

 • o aplicatie apelabila print-un browser web de catre operatorii din unitati (locatii) dispersate geografic, aflate la distanta de sediul central
 • o aplicatie complexa de prelucrare si evidenta a datelor ce se afla la sediul central, dar care nu se gaseste obligatoriu in aceeasi locatie cu bazele de date
 • baza de date centrala, unica
 • modul de evidenta contabila

Culegerea informatiilor despre credit se realizeaza in unitatile secundare (sucursale).
In sediul central se realizeaza operatiile de aprobare (validare sau invalidare a creditelor propuse spre acordare), operare credite (incasarea efectiva a ratelor, dobinzilor, restantelor, calcul de dobinzi, punere pe venituri a dobinzilor), urmarire credite (serviciul datoriei, somatii, expunere in grup etc), calcul provizioane, rapoarte operative.

Afla mai multe de pe site-ul nostru de documentatii

Aplicatie client sucursale

Caracteristici functionale

 • functiuni limitate, utilizarea usoara
 • acces in aplicatie prin nume de utilizator si parola
 • consultare clienti (integral), permite cautarea, vizualizarea datelor clientilor inrolati
 • inrolare clienti ce permite adaugarea, utilizata in situatia in care un client nou (neinrolat in baza de date) solicita un credit. De asemenea permite modificarea doar pentru clientii proprii (pentru un set restrans de date), care au credite la acel sediu, pe baza de prioritati, stergerea pentru clientii pentru care nu s-a efectuat nici o alta activitate (contracte, scoring, bonitate, grup)
 • culegere date pentru calculul formularului scoring (pentru o selectie preliminara a clientilor solicitanti). Datele se pastreaza in baza de date (atat inrolarea clientului cat si datele de scoring) si pot fi utilizate in situatia revenirii clientului sau in scopuri statistice
 • consultare credite (vizualizare contracte, expuneri integral, situatia la zi, datorii curente si restante), permite vizualizarea datelor contractelor clientului (suma acordata, expunere la zi, intarziere la plata, datorii curente si restante)
 • adaugare contracte, realizeaza culegerea datelor aferente contractelor noi in sistem, sau incarcarea in sistem a unor informatii scanate, fara a reprezenta acordarea efectiva a creditului. Modificarea contractelor proprii pe baza de prioritati (pentru un set restarns de date) si stergerea contractelor neacordate (nevalidate)
 • generarea scadentelor in functie de tipul de contract selectat, scadenta si valoarea - ratelor, dobinzii, comisioanelor, primelor de asigurare
 • adaugare date garantii aferente contractelor (valoare, valuta, valabilitate, tip garantie, caracteristici contrapartida – furnizorul de garantie)
 • adaugare date giranti aferent contractelor (nume, prenume, adresa, CNP, tip client, tip girare)
 • culegere a incasarilor pentru rambursare de credit, prin operarea extrasului de cont de la banca de decontare
 • culegere a incasarilor pentru rambursare credit in numerar
 • diverse liste:
  • notificari, somatii
  • rate scadente, polite de asigurare scadente, garantii scadente
  • situatia restantierilor (solduri restante si incasari la contractele restante)
  • contrate proprii dupa criterii, orice nomenclator atasat clientului sau contractului putand deveni criteriu de selectie, diferitele stari ale clientilor si contractelor

Caracteristici tehnice

 • Interfata web
 • protocol securizat https (hyper text transfer protocol secure)
 • tehnologie de criptare SSL (secure socket layer)
 • accesul la meniul aplicatie se face restrictionat pe baza unor profile predefinite
 • necesita un server de aplicatie (middle-tier) pentru accesul la baza de date

Avantaje

 • introducerea datelor primare in sistem se efectueaza la sediul unitatilor asigurand dispersia incarcarii si culegerea acestora intr-o baza de date centrala si poate suplini cu succes transmiterea letrica a documentatiei de creditare catre centrala, reduce timpul de operare in sistem a operatorilor din unitati
 • acces securizat utilizand tehnicile actuale de protectie
 • nu necesita baze de date locale la sediul unitatiilor
 • nu necesita interventia pentru upgrade-ul versiunii
 • interfata simpla ce ce faciliteaza invatarea rapida, nu necesita multe cunostinte de operare, nu necesita suport on-site
 • utilizeaza tehnologia cea mai raspandita pentru arhitecturi distribuite cu server middle-tier si separarea retelelor, protocoale securizate
Aplicatie centrala

Caracteristici functionale

 • functiuni complexe de gestiune a creditelor, procesare, urmarire si raportare
 • acces in aplicatie prin nume de utilizator si parola
 • consultare clienti (integral), permite cautarea, vizualizarea datelor clientilor inrolati
 • consultare contracte adaugate prin vizualizarea datelor culese la sedii
 • validarea efectiva a transelor propuse si deschiderea conturilor analitice de evidenta a contractului sau respingerea acestora
 • operarea zilnica a contractelor punctual pe contract sau global:
  • incasare dobinzi restante in ordinea minimizarii serviciului datoriei
  • incasare credite restante in ordinea minimizarii serviciului datoriei
  • incasare dobinzi curente cu trecerea la restanta in lipsa disponibilitatilor
  • incasare rate curente cu trecerea la restanta in lipsa disponibilitatilor
  • calcul dobinzi zilnice
  • incasare taxe si comisioane cu trecerea la restanta in lipsa disponibilitatilor
  • punere pe venituri a dobinzilor calculate la sfarsitul lunii
  • trecerea totala a creditului in restanta la 90 zile intarziere la plata
  • expirare contracte, garantii, polite de asigurare
  • calculul serviciului datoriei pe fiecare contract in parte si tip de restanta (credit sau dobinda)
 • diverse liste punctuale pe client sau contract si globale:
  • estimare dobinzi
  • rate scadente, polite de asigurare scadente, garantii scadente
  • situatia restantierilor (solduri restante si incasari la contractele restante)
  • contracte dupa criterii, orice nomenclator atasat clientului sau contractului putand deveni criteriu de selectie, diferitele stari ale clientilor si contractelor
  • bonitate
  • serviciul datoriei
  • expunere grupuri
  • contracte expirate
 • calcul provizioane cuprinde activitatile:
  • extragerea datelor din evidenta creditelor
  • extragerea datelor din evidenta garantiilor
  • extragerea datelor din evidenta bonitatii
  • calculul serviciului datoriei contaminat pe client
  • calcul provizioane efectiv si inregistrarea acestora in conturi de evidenta analitica
 • verificari consistenta
  • completari date client
  • completari date contracte
  • soldurile contabile cu evidenta contractelor

Caracteristici tehnice

 • program executabil
 • acces in aplicatie securizat pe baza de user name si parola
 • accesul la meniul aplicatiei se face restrictionat pe baza unor profile predefinite
 • aplicatie rezidenta la sediul central ce se poate conecta la baza de date numai din reteaua interna de la sediul central
 • algoritmi de criptare RSA pentru schimbul de chei si Rjindael pentru criptarea de date)
 • necesita un server de aplicatie (middle-tier) propriu pentru accesul la baza de date

Avantaje

 • realizeaza la nivel central operarea creditelor, ceea ce faciliteaza urmarirea, verificarea acestor operatii, reduce riscul operarilor eronate, prin efectuarea acestora de catre personal specializat din centrala
 • realizeaza concentrarea deciziei de creditare pentru creditele care depasesc competenta unitatilor si pune datele la dispozitie imediat dupa momentul culegerii acestora
 • prezinta situatia agregata la nivel de centrala in orice moment pentru facilitarea deciziilor de management
 • respecta prevederile legale in vigoare
Modul de evidenta contabila
 • Utilizeaza planul de conturi bancar
 • Respecta predeverile standardului IFRS
 • Permite realizarea documentelor contabile prevazute de lege (fisa de cont, registrul jurnal, fisa sah, registrul de casa, registre de TVA, bilant contabil etc)
 • Documente predefinite pentru operatiuni contabile
 • Operatiuni de casa/banca
 • Jurnale
 • Balante – inchidere luna/an
Previous page: Home  Next page: QTrader